Disclaimer

Disclaimer voor www.simonekamping.nl

Hand en Hart (Kamer van Koophandel: 70651078), hierna te noemen Simone Kamping, verleent u hierbij toegang tot www.simonekamping.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Simone Kamping behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Simone Kamping spant zich in om de inhoud van www.simonekamping.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.simonekamping.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Simone Kamping.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.simonekamping.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.simonekamping.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Simone Kamping nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Simone Kamping.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Simone Kamping, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.